Xuất ngoại học tập và nhận được nhiều chế độ đãi ngộ, cơ hội phát triển ở nước ngoài, nhưng nhiều người Việt trẻ vẫn quyết định trở về nước để lập nghiệp hay đơn giản muốn đóng góp cho quê hương nhiều hơn./.