(Nguồn: VNews)

Kết quả đánh giá chất lượng phòng khám đa khoa năm 2018 của Sở Y Tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết hơn 2/3 số phòng khám trên địa bàn được đánh giá kém chất lượng./.