Shana Lebowitz, một cây bút của tạp chí Business Insider, giới thiệu một vài cuốn sách tự lực và sách tâm lý. Những cuốn sách này giúp cô hiểu rõ hơn cách thức làm thế nào để hạnh phúc và thành công hơn trong công việc, trong các mối quan hệ, cũng như trong cuộc sống.

Một trong những cuốn sách cô đọc mang tên "Bốn xu hướng tính cách" của Gretchen Rubin. Đây là một cuốn sách giúp người đọc tìm ra lĩnh vực công việc phù hợp nhất dựa trên tính cách của bản thân.

Để tìm hiểu thêm về những cuốn sách cô đã đọc, bạn hãy tìm đọc bài báo của cô. "Tôi đã đọc 15 cuốn sách trong năm nay về các mối quan hệ, năng suất, và thành công - và đây là những điều ý nghĩa nhất mà tôi thu nhận được​"./.