(Nguồn: Vietnam+)

Nhắc tới Halloween, nhiều người hẳn sẽ liên tưởng đến một lễ hội mà mọi người đều ăn mặc các trang phục kinh dị. Nhưng vì sao họ lại làm như vậy?./.
Sơn Tùng (Vietnam+)