(Nguồn: Vietnam+)

Động vật cũng có cảm xúc và tri giác, do đó đừng cảm thấy lạ khi một ngày chúng có những hành động bắt chước hay trêu chọc bạn./.

(Vietnam+)