Sữa nhiễm melamine ở Trung Quốc, thịt ôi thiu cung cấp cho chuỗi cửa hàng ăn nhanh, trứng nhiễm độc ở châu Âu, kim khâu trong dâu tây ở Autralia… là những vụ bê bối thực phẩm làm rúng động dư luận toàn cầu trong những năm gần đây./.