Trước khi chính thức nhận chức, Tổng thống đắc cử Mỹ sẽ phải đọc lời tuyên thệ.

Trong Hiến pháp Mỹ, nghi lễ tuyên thệ của tân tổng thống được thực hiện vào lúc 12 giờ trưa, theo truyền thống là trước Chánh án Tòa án Tối cao. Khoảng 15 phút trước, tân phó tổng thống đọc tuyên thệ.

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã tuyên bố: "Tôi, Joseph Robinette Biden Junior, xin trịnh trọng tuyên thệ rằng tôi sẽ đảm đương chức vụ tổng thống Hoa Kỳ một cách trung thành và sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình để giữ gìn, che chở và bảo vệ Hiến Pháp Hoa Kỳ."

 

 
(Vietnam+)