Theo thông cáo của Ủy ban bầu cử quốc gia sau khi kiểm được khoảng 93% số phiếu bầu, ông Maduro đã giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela với 5,8 triệu phiếu bầu, bỏ xa ứng cử viên đối lập mạnh nhất là ông Henri Falcon, chỉ nhận được 1,8 triệu phiếu ủng hộ./.