Ngày 22/1, phái đoàn tiền trạm Triều Tiên đã khảo sát một số địa điểm ở Seoul để chuẩn bị cho các tiết mục biểu diễn của đoàn nghệ thuật dự kiến gồm 140 người trong khuôn khổ Olympic PyeongChang 2018./.