Tạp chí Time của Mỹ ngày 19/4 đã công bố danh sách TIME 100 bình chọn 100 người ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2018.

Điểm đặc biệt năm nay đó là sự lên ngôi của phái nữ với số lượng kỷ lục 45 người, cũng như con số tương đương những người trẻ dưới 40 tuổi lọt vào danh sách này./.