​Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 1.500 biệt thự cũ (xây dựng trước năm 1975).

Trong đó có nhiều biệt thự cũ có giá trị về mặt lịch sử - văn hóa, cảnh quan, kiến trúc - nghệ thuật, cần được bảo tồn để giữ gìn bản sắc cảnh quan và kiến trúc của thành phố.

Vấn đề được đặt ra là thành phố cần sớm đánh giá, phân loại biệt thự cũ để thực hiện việc duy tu, bảo tồn, đồng thời ổn định cuộc sống của người dân tại các biệt thự cũ này./.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)