Kế hoạch “Welcome to France” với nhiều biện pháp, bao gồm việc tăng học phí 16 lần đối với sinh viên ngoài châu Âu mới được Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đưa ra nhằm thu hút sinh viên nước ngoài đến Pháp du học.

Từ tháng 9/2019, học phí của sinh viên quốc tế theo học tại Pháp là 2.770 euro đối với hệ đại học, 3.770 euro đối với hệ cao học. Đây là con số khá sốc so với mức học phí từ trước đến nay vốn gần như là miễn phí hoặc rất thấp./.


(Vnews)