​Có hai manh mối về vị trí của tàu ARA San Juan được phát hiện, một là “vệt nhiệt,” được cho là một vật thể kim loại nằm sâu dưới mực nước biển 70m, cách bờ biển Puerto Madryn gần 300m. 

Manh mối khác là một tín hiệu siêu thanh do một trong những tàu cứu hộ sử dụng hệ thống định vị vật thể dưới nước bằng sóng âm bắt được./.