Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công một ca phẫu thuật lấy gần 40 lít dịch trong ổ bụng cho 1 bệnh nhân nữ mắc bệnh bướu lâu năm.

(VNews)