Sau hơn 100 năm đưa vào khai thác, cầu Long Biên, cây cầu biểu tượng lịch sử của Hà Nội đã bị xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho những đoàn tàu và người dân qua lại. 

Bộ Giao thông Vận tải đã giao Tổng Công ty đường sắt Việt Nam triển khai, thực hiện dự án khôi phục giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư gần 256 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách.

Qua một đợt sửa chữa lớn từ năm 2015 và đến nay tiếp tục sửa chữa. Tuy nhiên, việc bố trí vốn hiện vẫn rất khó khăn./.