Ngay sau khi tiếp tục giành quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội Mỹ trong cuộc tổng tuyển cử hôm 8/11 vừa qua, đảng Cộng hòa đã nhanh chóng đưa ra những ưu tiên nghị sự cho Quốc hội khóa mới, trong đó, ưu tiên hàng đầu là xóa bỏ hệ thống bảo hiểm y tế Obamacare.

Tuyên bố vừa được Lãnh đạo Phe đa số đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đưa ra sáng 10/11./.