Theo Ban quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19, tính đến 17h00 ngày 14/6, tổng số tổ chức, cá nhân đã đóng góp là 296.215 với tổng số tiền là 5.080 tỷ đồng (gồm ngoại tệ quy đổi).

(Vnews/Vietnam+)