(Nguồn: VNews)

Từ mức 15.000 tỷ đồng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới vào đầu năm 2016 thì tới nay, con số này đã giảm 70%, chỉ còn hơn 4.900 tỷ đồng./.