Sáu công trình kiến trúc tiêu biểu do các kiến trúc sư Pháp thiết kế và xây dựng vào những năm cuối thế kỷ 19-đầu thế kỷ 20 tại Hà Nội.

Đó là Nhà hát thành phố (nay là Nhà hát Lớn Hà Nội), Bảo tàng Louis Finot (nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia), Sở Bưu điện Hà Nội (nay là tòa nhà VNPT Hà Nội), Trường Đại học Đông Dương (nay là tòa nhà thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội), Nha Tài chính Đông Dương (nay là trụ sở Bộ Ngoại giao) và cầu Doumer (nay là cầu Long Biên)./.

(Vietnam+)