Cách ly là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cách ly việc đảm bảo an toàn như thế nào để hạn chế, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo, ảnh hưởng đến công tác phòng dịch là điều hết sức cần thiết./.

(Vnews/Vietnam+)