Vịnh Marina chìm trong khói mù. (Nguồn: Bloomberg)

Tình trạng ô nhiễm khói bụi tại Singapore ngày càng tồi tệ hơn khiến Bộ Giáo dục nước này đã lệnh đóng cửa các trường học trong ngày hôm nay 25/9.