Theo biểu phí mới công bố của Bộ Giáo dục Singapore, học phí của các du học sinh quốc tế sẽ tăng từ 20-150 SGD mỗi tháng kể trong năm học 2017, trong đó tăng mạnh nhất vẫn là ở cấp dự bị Đại học với mức tăng là 150 SGD mỗi tháng.

Cụ thể, mức học phí cấp tiểu học sẽ tăng từ 550 SGD lên 600 SGD mỗi tháng đối với du học sinh quốc tế nói chung; tuy nhiên chỉ tăng từ 370 SGD lên 390 SGD mỗi tháng đối với các du học sinh đến từ các nước trong khu vực Đông Nam Á./.