Nhằm chào đón ngày Lễ Phục sinh, sở thú ZSL London đã nảy ra một sáng kiến, đó là giấu những quả trứng phục sinh chứa đồ ăn để các loài vật đi tìm./.

(Vietnam+)