(Nguồn: VNews)

Theo thông tin từ Văn Miếu – Quốc Tử Giám, đây là năm đầu tiên đơn vị này tổ chức sự kiện văn hóa trong 3 tháng hè. Các hoạt động tại đây nhằm mục đích tạo sân chơi cho trẻ em. Đồng thời giáo dục trẻ biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống và hoàn thiện nhân cách, kĩ năng sống.