Chiếm khoảng 15% dân số thế giới, nhưng số người thuận tay trái có chỉ số IQ cao hơn 140 nhiều hơn so với người thuận tay phải. Ngoài ra người thuận tay trái còn có lợi thế nổi trội trong các môn thể thao tương tác./.