Sáng 7/4, sau khi được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức trước Quốc hội và nhân dân cả nước.

Trong lời hứa trước Quốc hội và nhân dân cả nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: ""Tôi xin trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào và cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nguyện ra sức phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó."