Tăng thanh kiểm tra doanh nghiệp FDI thua lỗ bất thường là quyết định vừa được ban hành của Bộ Tài chính nhằm kiểm tra, kịp thời phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường như thua lỗ nhưng vẫn mở rộng kinh doanh, tính khấu hao không đúng, chuyển vốn đầu tư đi nơi khác khi đã hết ưu đãi.

Theo quyết định này, Cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Bộ Tài Chính sẽ phối hợp với Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, Cục Thuế, Cục Hải quan tại địa phương để kiểm tra làm rõ tình hình chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn của bên góp vốn, việc phân chia lợi nhuận đối với phần vốn góp của nhà nước trong tổ chức kinh tế, dự án có vốn nhà nước.

[Doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài khó có cơ hội trốn thuế ở Việt Nam]

Hình thức kiểm tra bao gồm định kỳ hoặc đột xuất tùy từng tính chất vụ việc cụ thể. Thời gian kiểm tra đối với mỗi dự án, tổ chức kinh tế không quá 5 ngày làm việc./.