Ngày 10/4, Ngân hàng phát triển châu Á ADB đã công bố bản báo cáo Kinh tế Việt Nam năm 2017.

Trong đó, ADB dự báo tăng trưởng Kinh tế của Việt Nam sẽ đạt 6,5% trong năm 2017 và 6.7% trong năm 2018, khả quan hơn năm 2016./.