Ngày 25/8, Nhà Trắng cho biết Hải quân Mỹ đã bắn 3 phát súng cảnh cáo sau khi 1 tàu tấn công cao tốc của Iran tiếp cận và di chuyển vòng quanh 2 tàu Hải quân Mỹ và 1 tàu Kuwait ở vùng biển quốc tế thuộc Eo Hormuz, phía Bắc vùng Vịnh trước đó một ngày.

Tàu Hải quân của Mỹ. (Nguồn: Getty Images)