Cây giáng hương trên 100 năm tuổi được đưa về Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh để bảo quản, chăm sóc chờ xử lý các đối tượng đã đào trộm trong Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng vào ngày 11/8/2018, gây bức xúc dư luận trong thời gian qua./.