Các du khách trên 50 tuổi đến Thái Lan có thể được gia hạn thị thực tối đa 10 năm so với mức quy định hiện hành là 1 năm.

Đây là chính sách đã được nội các Thái Lan thông qua vào ngày 22/11 nhằm thu hút khách thêm khách du lịch tới xứ sở Chùa Vàng.

Chính phủ Thái Lan cho biết việc cấp thị thực dài hạn 10 năm cho các du khách trên 50 tuổi đòi hỏi nhiều điều kiện, theo đó, người nước ngoài muốn có thị thực này phải có thu nhập hàng tháng tối thiểu 100.000 baht (khoảng 2.777 USD) hoặc có tối thiểu 3 triệu baht (khoảng 83.333 USD) gửi trong tài khoản ngân hàng ít nhất 1 năm, đồng thời phải có bảo hiểm y tế có thời hạn tối thiểu 1 năm và trị giá tối thiểu 1.000 USD.

Thị thực này ban đầu sẽ có hiệu lực trong 5 năm và có thể gia hạn 5 năm tiếp theo, mức phí cấp thị thực là 10.000 baht.

Mặc dù thời hạn thị thực 10 năm nhưng người có thị thực vẫn phải trình diện cảnh sát nhập cư cứ 90 ngày/lần như trước đây.

Việc cấp thị thực dài hạn nói trên nhằm thúc đẩy lĩnh vực du lịch khám chữa bệnh và đối tượng là các khách du lịch đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Anh./.