Bộ Ngoại giao Thái Lan đã đề nghị hợp tác qua các kênh ngoại giao của 6 quốc gia, bao gồm Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và 5 quốc gia Đông Nam Á, và rà soát tất cả các trạm xuất nhập cảnh dọc biên giới Thái Lan để tìm kiếm bà Yingluck, đã bặt vô âm tín trước phiên tòa luận tội bà về chương trình giá gạo dự kiến diễn ra vào ngày 25/8./.