Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng đã họp khẩn và đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt phòng chống dịch trên địa bàn./.

(Vnews/Vietnam+)