Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, thành phố Đà Nẵng trợ cấp kinh phí cho nhiều đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc quận, huyện, phường, xã quản lý và một số đối tượng khác.

Cụ thể, hầu hết các cán bộ, công chức, lao động hợp đồng tại các quận, huyện được hỗ trợ 1 triệu đồng một người. Cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách, lao động hợp đồng tại các phường xã, được hỗ trợ mức 800.000 đồng một người.

Cán bộ, người lao động tại các hội, đoàn thể tại các quận, huyện, phường xã được hỗ trợ tương đương. Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng các hội, đoàn thể… được hỗ trợ mức từ 500 đến 700.000 đồng một người.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)