Dữ liệu được lấy từ một danh sách được tổng hợp bởi Tạp chí Phố Wall cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tiêu thụ bia bình quân hàng dầu châu Á với giá bia rẻ thứ 4 thế giới.

(VNews)