Dự kiến trong những tháng tới, gạo vẫn là trung tâm của các cuộc đàm phán thương mại giữa các nhà sản xuất và nhà tiêu dùng gạo lớn nhất châu Á.

Trong khi một số quốc gia có thể buộc phải gạt lĩnh vực này ra khỏi bàn thương lượng để thúc đẩy đàm phán, thị trường gạo sẽ tiếp tục bị phương hại do sự bất ổn và thiếu năng suất bắt nguồn từ những biện pháp bảo hộ thái quá./.