(VNews)

Đa phần thực phẩm được gắn nhãn an toàn nhưng chưa khiến người tiêu dùng tin tưởng, nguyên nhân quan trọng là do thiếu minh bạch thông tin. 

Các chuyên gia cho rằng, đã đến lúc cần phải xây dựng cơ chế minh bạch thông tin cho nông sản sạch, an toàn. Đây cũng là lời giải cho bài toán tạo dựng chỗ đứng cho thực phẩm thật sự an toàn.