Sáng 29/1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh, thành phố, các cơ quan và đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 2/2016 bằng hình thức trực tuyến, thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Thông tin nhanh Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh nêu rõ với tinh thần "Đoàn kết-Dân chủ- Kỷ cương-Đổi mới", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.