Tại Tây Ban Nha, cuộc đình công của nhân viên vệ sinh môi trường kéo dài suốt 10 ngày qua đã khiến thủ đô Madrid ngập trong rác thải, đe dọa ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng.

Trước tình hình này, Thị trưởng thành phố đã yêu cầu các công ty chức năng đảm bảo dịch vụ tối thiểu và sớm có thỏa thuận với các nghiệp đoàn lao động để chấm dứt đình công./.
(VNews)