Ngày 10/5, ngay sau khi Ủy ban bầu cử Malaysia công bố kết quả bầu cử chính thức, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã thừa nhận thất cử và tuyên bố chấp chận ý nguyện của người dân.

Liên minh Mặt trận quốc gia cầm quyền suốt 60 năm qua đã bị mất tới gần nửa số ghế trong cuộc bầu cử Hạ viện lần này./.