Mức thưởng Tết Âm lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất là 1,17 tỷ đồng, thưởng Tết Dương lịch cao nhất 500 triệu đồng./.
(Vnews)