Ngân hàng Trung ương Anh mới đây cho biết chân dung "người hùng" giải mã trong Chiến tranh Thế giới thứ hai Alan Turing đã được chọn xuất hiện ở mặt sau của tờ tiền 50 bảng mới của Anh.

(VNews)