(Nguồn: Vietnam+)

Hiện Tổng thống Mỹ Donald Trump mới chỉ cho phép những trường hợp trẻ em vượt biên sắp tới không bị tách khỏi cha mẹ, trong khi chưa có hành động cụ thể với những trẻ em đã bị chia tách. Rất có thể, cuộc "giằng co" giữa ông Donald Trump và Quốc hội Mỹ sẽ còn tiếp diễn./.