Đây cũng là lần đầu tiên một phái đoàn Triều Tiên tới Phủ Tổng thống Hàn Quốc kể từ tháng 8/2009. Cuộc gặp lịch sử và hiếm hoi này được dư luận đặc biệt quan tâm trong bối cảnh quan hệ liên Triều đang có dấu hiệu cải thiện./.