Chín giờ sáng 31/1 theo giờ Hà Nội, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đọc bài phát biểu Thông điệp Liên bang đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình, trong đó ông nêu bật những thành tích mà chính phủ đã đạt được trong thời gian qua trên các lĩnh vực kinh tế, nghị sự và lập pháp./.