Đây là Thông điệp liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống thứ ba của ông Putin, song nó có "sức hút" đặc biệt đối với người dân xứ sở Bạch Dương, cũng như dư luận quốc tế, bởi bức Thông điệp này được coi là cương lĩnh tranh cử của nhà lãnh đạo Nga trước cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 18/3 sắp tới.

Thông điệp năm nay đưa ra cái nhìn về các định hướng phát triển đất nước trong năm 2018, về triển vọng, đánh giá tình hình và chỉ ra các định hướng đối nội và đối ngoại chính của đất nước.

Trong thời gian giữ cương vị Tổng thống Nga, chỉ có 2017 là năm duy nhất ông Putin không đọc thông điệp liên bang./.

Đây là thông điệp liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống thứ ba của ông Putin. (Nguồn: Sputnik)