Lúc còn tranh cử, ông Trump tuyên bố sẽ không nhận lương 400.000 USD mỗi năm nếu đắc cử tổng thống. Tuy nhiên, Hiến pháp Mỹ quy định tổng thống phải được trả lương nên ông Trump sau đó nói sẽ trao tặng tiền lương của mình.

Dự kiến số tiền mà Tổng thống Trump trao tặng sẽ được dùng để bảo tồn các chiến trường lịch sử ở Mỹ. /.