Thành phố Hồ Chí Minh vừa được tạp chí du lịch Traveller của Australia chọn là một trong 10 thành phố có thức ăn đường phố hấp dẫn nhất châu Á, theo bình chọn của các độc giả và du khách quốc tế./.