Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lấy mẫu xét nghiệm theo nguyên tắc "trọng tâm, trọng điểm" nhằm sớm phát hiện ca mắc COVID-19, thu hẹp "vùng đỏ" mở rộng "vùng xanh."./.

(Vnews)