Những chiếc xe buýt thành phố thông thường dưới bàn tay của anh Alfie Lin, một nghệ nhân về hoa, đã được biến hóa thành những ngôi nhà xanh di động trang hoàng phong lan, hoa loa kèn cùng nhiều loại dương xỉ xanh mướt./.